Rektor UCM Jozef Matúš

Neplánujete zrušenie indexov, nakoľko máme AIS a na niektorých univerzitách sa už tento duálny systém nepoužíva?

UCM zastáva názor, že indexy sú určitou tradíciou a pýchou študenta. Študenti sa k nemu môžu vracať po celý život. Je pravdou, že je doba techniky a treba sa odbremeňovať od takzvanej  byrokracie, avšak môže nastať situácia, kedy technika zlyhá.

Aktuálne sa realizuje projekt prístavby vzdelávacích priestorov UCM. Viete študentom priblížiť štádium v akom sa prístavba nachádza?

Je pravdou, že verejné obstarávanie sa trochu skomplikovalo a aula nebude dokončená v predpokladanom termíne. Projekt je rozdelený na dve časti: súbory informačno-komunikačnej techonológie (ďalej len IKT súbory) a stavebné práce. Momentálne prebieha verejná súťaž na IKT súbory a stavebné prace nemôžu pokračovať, kým sa nevysúťažia spomínané IKT súbory.

Nachádzame sa v roku komplexnej akreditácie, na ktorú sa univerzita už dlhšie pripravuje. Majú študenti dôvod sa znepokojovať?

Netreba sa ničoho obávať, univerzita je na komplexnú akreditáciu svedomito pripravená a veríme, že prebehne pozitívne.

Zaoberáte sa aj otázkou zlúčenia UCM a TU do jedného subjektu? Ak áno, aké zmeny sa dotknú študentov a pedagógov?

Na základe uznesenia vlády SR z 5. marca 2014 sa v zmysle neho s Trnavskou univerzitou v Trnave komunikuje o tejto záležitosti, avšak momentálne prebieha proces komplexnej akreditácie a ten je pre obe univerzity prioritou.