Tradične sa návštevníci môžu tešiť na obľúbené overené značky, no aj objavovanie nových tvári. Tentokrát, kultúrny program ozvláštni aj festivalový program nadácie.