Detská práca by mala byť celosvetovo ukončená do roku 2025. Stále však existuje 46 krajín, ktoré nemajú žiadne zákony na ochranu detí pred nebezpečnou prácou.