Mimoriadne opatrenia lekární sa začali zavádzať od 15. marca. Pozostávajú z viacerých bezpečnostných a hygienických opatrení, ktoré pretrvávajú dodnes.