Hlavným cieľom karlovarského festivalu je podpora filmového umenia. My sme si však povedali – prečo nepodporiť aj to fotografické?