Na Slovensku je registrovaných 18 cirkví a náboženských spoločností. Ženy, či už ako rehoľníčky, farárky alebo laičky, sú plnohodnotnou súčasťou v každej z nich.