Stíhať školské povinnosti, pracovné aktivity a osobné záujmy je náročné. Niektorí študenti majú nedostatok času, zatiaľ čo iní ním mrhajú. Absolventi často zotrvávajú v životnom štýle mládeže a bývajú po štúdiu u rodičov.