Ak sa po neúspešných štátnych skúškach na FMK pripravujete na druhú šancu v januári, okrem učenia sa, nezabudnite dodržať stanovené termíny. Alebo plánujete štátnicovať neskôr?