Ak sa po neúspešných štátnych skúškach na FMK pripravujete na druhú šancu v januári, okrem učenia sa, nezabudnite dodržať stanovené termíny. Alebo plánujete štátnicovať neskôr?

Počet študentov, ktorí sa na štátne skúšky prihlásia, môže ovplyvniť ich termín. Vedenie školy zatiaľ stanovilo interval prvých opravných štátnic od 18. do 29. januára 2021. Tieto dni nebudú určené len pre reprobantov.

Ide zároveň o riadny termín pre končiacich študentov magisterského stupňa štúdia v externej forme. Prihlášku na túto skúšku by ste mali odovzdať do 18. decembra 2020. Ak by ste to nestihli, musíte ju doručiť na študijné oddelenie najneskôr do 10. januára 2021.

Zadanie záverečnej práce musí byť aktuálne

V prípade, že máte predĺženú štandardnú dĺžku štúdia pre neúspešnú obhajobu záverečnej práce, odovzdať ju musíte do 4. decembra tohto roka. Vložiť by ste ju mali do Centrálneho registra záverečných a kvalifikačných prác aj do AIS-u.

Najskôr ale potrebujete súhlas od svojho školiteľa. Práca musí obsahovať i zadanie, ktoré je aktuálne pre súčasný akademický rok. Vyzdvihnúť si ho môžete po 1. novembri 2020 na sekretariáte katedier v Jame.

opravné štátnice
Štátne skúšky prebehli minulý rok za sprísnených hygienických opatrení. Zdroj: Adam Babirát

O tom, aké dokumenty si pred štátnou skúškou potrebujete pripraviť, bude fakulta informovať prostredníctvom mailov a webu. Zrejmý ešte nie je ani priebeh štátnych skúšok. Ich forma, opatrenia či obmedzenia v súvislosti s pandémiou koronavírusu závisia od aktuálneho vývoja situácie.

Fakulta sa bude riadiť odporúčaniami hlavného hygienika a Úradu verejného zdravotníctva. Ambíciou FMK sú ale štátnice v prezenčnej podobe. Ak by ste sa chceli dozvedieť viac o priebehu štátnic onlinovou formou, prečítajte si článok o štátnych skúškach na fakulte v čase pandémie.

štátne skúšky
Viacerí študenti pôjdu na štátnice v januári. Zdroj: Adam Babirát

Štátnice budú v januári, máji a júni 

Januárový termín štátnic je síce prvý, no nie povinný. V akademickom roku 2020/2021 si môžete vybrať aj májový alebo júnový dátum. Nezabúdajte, že nárok máte na dva opravné termíny. Júnové štátne skúšky môžu byť opravným termínom len pre študentov, ktorým sa nepodarí urobiť štátnice v januári.

Niektorí študenti sú pri výbere prvého termínu nerozhodní, iní v tom majú jasno. Z dvadsiatich respondentov sa na januárové štátnice chystá 60 % reprobantov. Pre zvyšnú časť študentov je najvýhodnejšou voľbou májový opravný termín.

Tí, ktorí sa rozhodli pre skúšku na začiatku roka, nechcú svoje povinnosti zbytočne odkladať. „Úprimne, chcem to už mať za sebou,“ napísala Karin a podobne i ďalší študenti. Uvedomujú si aj finančné pozitíva tohto termínu. Matúš k svojmu rozhodnutiu dodal: „Chcem mať ďalšiu bezplatnú šancu v máji.“

Laura na januárovú šancu pozerá z iného uhla: „Aj napriek tomu, že štatút študenta budem mať len do januára, čo je extrémne nepraktické, idem sa prihlásiť na inú vysokú školu. V prihláške bude určite lepšie, ak tam budem mať napísané, že som už bakalárka.“

Benefity má aj májový dátum 

Spomínaný status študenta a výhody, ktoré z neho plynú, sú jedným z dôvodov voľby májových opravných štátnic. Rozhodla sa pre nich aj Anna: „Chcem využívať aj naďalej status študenta – hlavne kvôli robote.“  Väčšina oslovených reprobantov sa navyše na skorší opravný termín nestíha pripraviť. „Dôvodom je, že som sa ešte veľmi nepohol v oprave bakalárskej práce,“ vyjadril sa Matej.

štátne skúšky
Reprobanti už pri odpovediach nechcú riskovať. Zdroj: Adam Babirát

Okrem obhajoby záverečnej práce zlyhali študenti aj pri zodpovedaní štátnicových otázok. „Popravde, dodnes tomu poriadne nerozumiem,“ zdôverila sa Laura, ktorá vraj bola na okruhy tém z práva pripravená viac než dostatočne, „očividne sa im ale moja odpoveď nepáčila.“

Časť študentov sa naučiť nestihla alebo úroveň požadovaných vedomostí podcenila. „Spoliehala som sa na znalosti z prednášok, ale to nestačilo,“ napísala Monika. Veľkú úlohu zohral aj stres či šťastie. To chýbalo napríklad Máriovi: „Nenaučil som sa úplne všetky otázky a bohužiaľ som si vytiahol akurát otázku z histórie, ktorú som nevedel.“

Mnohí sa poučili z vlastných chýb či z chýb spolužiakov. „Teraz už viem, že nestačí k otázke vedieť pol strany, ale keď sa vyžaduje všetko, treba to vedieť. Určite už nechcem riskovať,“ priznala Karin.