Nový zákon umožní odoberať tituly, nie však spätne. Bude ale možné vzdať sa titulu dobrovoľne. Študentská rada vysokých škôl vydala výzvu, ktorou apelujú na politikov.

Zákon na odoberanie titulov poslanci minulý týždeň nakoniec schválili. Ako už avizovali predtým, bude zavedený bez princípu retroaktivity. Spätné odoberanie titulov teda možné nebude. Zákon však umožňuje vzdať sa titulu dobrovoľne. Študentská rada Vysokých škôl na margo toho vydala výzvu. Apelujú v nej na politikov, ktorí sú si vedomí nezákonných postupov, aby sa titulov vzdali.

Vysoké percento zhody, nízka kvalita?

Zmeny sa udejú aj v anti-plagiátorskom systéme. Podľa ministra školstva Branislava Gröhlinga je potrebné upraviť systém tak, aby k nečestnému získavaniu titulov nedochádzalo vôbec. Preto budú vylepšené algoritmy, ktoré dokážu identifikovať obchádzanie overovania originality. V centrálnom systéme záverečných prác k aktuálnym 20 miliónom textom pribudne ďalších 5 miliónov. 

Anti-plagiátorské systémy nie sú jediný nástroj, ktorý môže túto problematiku riešiť. Dôležitá je pravidelná systematická práca so študentom. Školiteľ záverečnej práce má dávať študentovi zadania, úlohy a priebežne ho kontrolovať. Len tak uvidí, či naozaj pracuje samostatne a aké robí pokroky. „To sú ďalšie také podporné mechanizmy, ktoré vám zabezpečujú, či sa naozaj študent dopracúva k nejakým výsledkom aj vlastnou samostatnou tvorivou činnosťou,“ uvádza Robert Redhammer v rozhovore pre Rádio Slovensko. 

kontrola-originality
Anti-plagiátorsky nástroj je len jedným z nástrojov na odhalenie podvodu. Zdroj: Pexels-com/ Andrea Piacquadio

Zákon na odoberanie titulov po vzore našich susedov

Pri tvorbe zákona sa Slovensko inšpirovalo Českom. Tam už zákon na odoberanie titulov platí od roku 2016. Na Masarykovej Univerzite preverili 125-tisíc prác. Z nich vybrali tie, ktoré mali podozrivo vysokú zhodu. Tých bolo 1200. O desiatich z nich následne rozhodovala komisia a titul napokon odobrali len dvom z nich.

„Odobrať titul môžeme v prípade, že študent nesplní podmienky štátnej záverečnej skúšky v dôsledku úmyselného trestného činu, alebo v prípade, že sa dopustí úmyselného neoprávneného použitia diela inej osoby. Titul môžeme odobrať na základe riadenia o vyslovení neplatnosti a do doby troch rokov od tej doby, kedy prebehla obhajoba,“ hovorí Jan Mach, odborník na plagiáty Vysokej školy ekonomickej v Prahe.

Podobne by to malo fungovať aj u nás. „Je to zásadný krok vpred, tak, aby už nikto nemohol beztrestne ukradnúť cudzí text a vydávať ho za svoj.“ Hovorí podpredseda NR SR Juraj Šeliga.

Kvalitou vysokých škôl, žiaľ, stále zaostávame. Do najsledovanejšieho rebríčku ARWU, sa v roku 2020 dostala iba jedna zo slovenských univerzít. České univerzity sa objavili v rebríčku až šesťkrát.

Kedy a ako rektor môže odobrať titul?

Kompetentný k odobratiu titulu bude rektor. Podľa dokumentu, ktorý vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, by k odobratiu titulu malo dôjsť vtedy, ak bol získaný korupciou, klientelizmom, pomocou fiktívnej alebo sfalšovanej skúšky, či plagiátorstvom pri dodržaní zásady zákazu retroaktivity.

Rektor nebude môcť rozhodnúť bez stanoviska poradnej komisie. Tá sa bude skladať zo štyroch vysokoškolských učiteľov s titulom profesor alebo docent. Najviac dvaja budú môcť byť zamestnancami školy. Ďalšie dve osoby budú musieť mať vzdelanie v odbore práva a ani jeden nemôže byť zamestnancom danej školy. Na celom procese sa bude podieľať aj študent príslušnej školy, ktorý bude navrhnutý študentskou časťou akademického senátu.
Poradná komisia bude musieť do 90 dní od vyžiadania vydať stanovisko a rektor na základe neho do 150 dní rozhodnúť.

Je to zásadný krok vpred tak, aby už nikto nemohol beztrestne ukradnúť cudzí text a vydávať ho za svoj.

Študentská rada vyzýva politikov

Zákon na odoberanie titulov vstupuje do platnosti 1.1.2021 a vzťahuje sa na práce odovzdané po 31. januári 2021. Spätné odobratie titulu teda možné nie je. Novela ale umožňuje každému dobrovoľne sa titulu vzdať.

Študentská rada oceňuje novelu zákona, ktorá to umožňuje. Vyzýva Igora Matoviča, ktorý opakovane tvrdil, že sa “titulu nemá problém vzdať“. Vyzýva aj ostatných členov vlády, poslancov parlamentu a všetkých politikov, ktorí sú si vedomí nečestného konania pri písaní záverečnej práce.

„Vyšlite signál mladým ľuďom a celej spoločnosti, že aj politici vedia vyvodiť osobnú zodpovednosť a že titul má byť výsledkom poctivej práce, a nie podvodov.“ Uvádza ŠRVŠ vo výzve.