Mnoho rómskych detí navštevuje špeciálne triedy alebo školy určené pre osoby s ľahším mentálnym postihnutým. Podľa Mareka Lukáča nestačí len kvalitnejšie vzdelávanie rómskych detí, potrebujeme viac Rómov aj v politike či v médiách.