Platy, domáce práce, povolania či rodičovstvo. V spoločnosti sa stále stretávame s jednoznačným názorom o tom, ako by sa mali muži a ženy správať, obliekať či prezentovať na verejnosti. Rodové stereotypy pramenia z histórie a je nemožné ich odstrániť. „Cieľom rovnosti pohlaví je vytvoriť rešpektujúci priestor…