Platy, domáce práce, povolania či rodičovstvo. V spoločnosti sa stále stretávame s jednoznačným názorom o tom, ako by sa mali muži a ženy správať, obliekať či prezentovať na verejnosti. Rodové stereotypy pramenia z histórie a je nemožné ich odstrániť.

Cieľom rovnosti pohlaví je vytvoriť rešpektujúci priestor pre každú ženu a každého muža, aby ich neobmedzovali stereotypy a mohli sa v živote realizovať podľa svojich schopností a prianí,“ hovorí Dominika Paldaufová z odboru rovnosti mužov a žien na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny.

rodové stereotypy
V dnešnej dobe je ťažké byť na verejnosti sám sebou, keďže spoločnosť od nás očakáva určité správanie. Zdroj: unsplash.com

Extrémne rodové stereotypy neumožňujú ľuďom naplno prejaviť seba a svoje emócie. Napríklad muži majú pocit, že nemôžu plakať alebo prejavovať city. Od žien sa očakáva, že sú závislé od mužskej pomoci, či už finančnej alebo manuálnej. Búranie stereotypov umožňuje každému byť tým najlepším.

Úloha rodiča je viac na ramenách matky

Základné rozdiely medzi vnímaním úloh žien a mužov v rodičovstve si môžeme všimnúť v rôznych každodenných situáciách. Muž sa hrá s dieťaťom na detskom ihrisku, všetci sú z toho unesení, pri žene je to normálne. Muž ide s dieťaťom na nákup, všetci ho vnímajú ako skvelého a nápomocného otca. Pri žene je to normálne. Muž je dlho v práci, znamená, že chce uživiť rodinu. Žena je dlho v práci, znamená, že sa stará o svoju kariéru a nie o rodinu.

Rodičovstvo má značný vplyv na zamestnanosť žien. Miera zamestnanosti žien vo veku od 25 do 49 rokov, ktoré majú doma dieťa mladšie ako 6 rokov, je pod úrovňou 40%. Ak sa pozrieme na zamestnanosť mužov v tej istej vekovej kategórii a v tej istej fáze rodičovstva, miera presahuje 83%.

V roku 2020 bol rozdiel v priemerných nominálnych mesačných zárobkoch žien a mužov 17,8%.

Muži aj ženy sa v prieskume Poštovej banky zhodli na tom, že obdobie materskej a rodičovskej dovolenky je prekážkou v ďalšej pracovnej kariére. Každý druhý muž je ochotný ísť na materskú či rodičovskú dovolenku a dôvodom je vo väčšine prípadov vyšší príjem partnerky či manželky.

Materstvo predstavuje určitú prekážku

Ženy si nevyberajú zámerne kariéru s nižším platovým ohodnotením. Je to o tom, že ako spoločnosť si menej ceníme ženskú prácu, v porovnaní s mužskou. Pokiaľ žena zostane na materskej dovolenke, je finančne odkázaná na partnerovi. Dôležitejšie ale je, že v kariére a platovom ohodnotení už bude neustále zaostávať za mužským rovesníkom s totožným vzdelaním. Ženy môžu platovo zaostávať aj preto, že si po materskej vyberú prácu na polovičný úväzok. Bohužiaľ, materská dovolenka aj dnes predstavuje pre ženy určitú prekážku.

rodové stereotypy
Ženy sú v manželstve často závislé na svojich manželoch, či už kvôli nižším platom alebo materskej dovolenke. Zdroj: unsplash.com

Podľa štatistického úradu Slovenskej republiky bol v roku 2020 rozdiel medzi mužmi a ženami v priemerných nominálnych mesačných zárobkoch 17,8%. Muži v priemere zarábali 1 446 €, zatiaľ čo ženy 1 191 €. To znamená, že z jedného eura, ktoré zarobia muži, ženy dostanú 81,6 centu.

Každý rok ženy od istého dňa robia zadarmo v porovnaní s mužmi. V minulom roku tento dátum pripadol na 25. október a oproti roku 2020 sa zlepšil o tri dni. Údaje nezohľadňujú obdobie pandémie a jej vplyv na situáciu žien.

Matky sa často cítia nedocenené, pretože starostlivosť o rodinu nie je oceňovaná ako plnohodnotná práca.

Spoločnosť Philip Morris Slovakia ako prvá firma na Slovensku získala certifikát EQUAL-SALARY, ktorý udeľuje švajčiarska Equal Salary Foundation. Certifikát oceňuje podporu žien v ich kariérnom raste, prácu na odstraňovaní akýchkoľvek stereotypov, predsudkov a tvorbu pracovného prostredia vhodného pre ženy. Samozrejmosťou je rovné odmeňovanie mužov a žien.

Ženy vykonávajú viac domácich prác

Uveďme si ďalšiu bežnú situáciu v slovenských domácnostiach. Stereotypnú prácu ženy v domácnosti aj napriek svojej náročnosti vykonávajú bez finančného ohodnotenia. Vyžaduje si to schopnosť vykonávať niekoľko zamestnaní súčasne. Sekcia sociálnej a rodinnej politiky na ministerstve práce hovorí, že: „historicky bolo rozdelenie rolí podmienené tým, že starostlivosť o dieťa a domácnosť poskytuje matka, nakoľko bol muž zodpovedný za zabezpečenie rodiny.“

rodové stereotypy
Muži sú stereotypne považovaní za tých, ktorí majú domov priniesť peniaze, zatiaľ čo ženy sa majú starať o domácnosť a deti. Zdroj: Lenka Gombárová

Podľa prieskumu Denníka N ženy na Slovensku stále dominujú v oblasti neplatenej práce v domácnosti. Takmer 65% žien uviedlo, že vykonávajú viac domácich prác alebo sa viac starajú o deti. Až 33% z opýtaných sa zhodlo na tom, že počas pandémia sa táto situácia ešte zhoršila.

Ženy denne trávia domácimi prácami takmer o hodinu viac ako muži.

Matky sa často cítia nedocenené, pretože starostlivosť o rodinu nie je oceňovaná ako plnohodnotná práca. „Takéto vnímanie je dané na jednej strane objektívnym faktorom, že ženy nesú hlavnú zodpovednosť za dieťa bezprostredne po narodení, hovorí pracovníčka na odbore rovnosti pohlaví. Podpora mužov pri výmene posteľných obliečok, varení a starostlivosti o deti počas choroby má pozitívny vplyv na vnímanú rodovú rovnosť v domácnosti.

Prieskum spoločnosti IKEA ukázal, že ženy denne trávia domácimi prácami takmer o hodinu viac ako muži, čo predstavuje týždenne skoro jeden celý pracovný deň. V každej druhej slovenskej domácnosti nesú celkovú zodpovednosť za domáce práce výhradne ženy, avšak iba v jednej z desiatich domácností sú za domáce práce plne zodpovední muži. V 39% slovenských domácností sa partneri o domáce práce delia rovnomerne.

Nevyrovnanosť na vysokých pozíciách

Niektorí ľudia sú názoru, že ženy by mali byť učiteľky alebo zdravotné sestry a muži by mali byť piloti, lekári či inžinieri. Podiel žien v politike sa za posledných 20 rokov zdvojnásobil, no iba 23,6% všetkých členov parlamentov na celom svete sú ženy.

Ronald Blaško, výkonný riaditeľ Americkej obchodnej komory SR vo svojom prejave uviedol: „Témy ako globálna nerovnosť, zmeny klímy, daňové úniky, ochrana osobných údajov a vplyv mocenských skupín potrebujú účinný spôsob, ako ich riešiť. Som presvedčený, že bez väčšieho zapojenia žien do vedúcich pozícií, nebudeme schopní vyriešiť tieto existenčné a strategické výzvy, pred ktorými dnes stojíme.

rodové stereotypy
V každom type zamestnania je dôležité mať k dispozícii názor muža i ženy. Zdroj: pexels.com

Problematika rozdielov platov je zložitá. Ministerstvo práce a jeho odbor rovnosti príležitostí uvádza, že: „Treba rozlišovať medzi plošným a priemerným rozdielom (pohybuje sa na úrovni okolo 20%) a rozdielom v platoch medzi ženami a mužmi na rovnakých pracovných pozíciách (ktorý je ešte vyšší).

Medzi vysokoškolsky vzdelanými ľuďmi na riadiacich pozíciách je najvyšší rozdiel v zárobkoch. Vedúce a riadiace pracovníčky dostávajú v priemere o 33,8% nižší plat ako muži. Pritom muži i ženy na získanie určitej pozície investujú rovnaký ľudský kapitál.

Ako tomu zabrániť?

Upozornite na to — Porozprávajte sa s priateľmi a členmi rodiny o stereotypoch, ktoré vidíte. Pomôžte ostatným pochopiť, ako môžu byť sexizmus a rodové stereotypy škodlivé. Buďte živým príkladom a buďte vzorom pre svojich priateľov a rodinu. Rešpektujte ľudí bez ohľadu na ich rodovú identitu.

Ozvite sa — Ak niekto robí sexistické vtipy a komentáre, či už online alebo osobne, vyzvite ho.

Skúste to — Ak chcete urobiť niečo, čo sa bežne nespája s vaším pohlavím, zamyslite sa nad tým, či to bude pre vás bezpečné. Ak si myslíte, že áno, skúste to. Ľudia sa poučia z vášho príkladu.

Upozornite na tieto problémy, ozvite sa v takýchto situáciách a skúste sa vžiť do pocitov iného pohlavia.

Vo svete je mnoho príkladov, ako znížiť rodovú i platovú nerovnosť. Napríklad Švédsko zaviedlo mechanizmus, vďaka ktorému si vedia rodičia rozdeliť materskú dovolenku. Posilnilo sieť škôlok tak, aby tam našlo miesto každé dieťa od troch rokov.

„Ak ide o zamestnávateľa, môže pomôcť vytváraním podmienok na pracovisku, ktoré budú smerovať ku rovnosti a zosúlaďovaniu súkromného, rodinného a pracovného života. Ako príklad možno uviesť flexibilnejšiu pracovnú dobu, ktorú ocenia najmä pracujúce matky,“ upozornila na vec, ktorá by mala platiť pre každého zamestnávateľa, sociologička z odboru na rovnosť mužov i žien.