V rámci programu E+ študovalo v uplynulom kalendárnom roku na univerzite 27 výmenných študentov. Samotný program a dôvody, prečo UCM robí pokroky v internacionalizácii len pomaly, boli témami rozhovoru s Ruženou KOZMOVOU, prorektorkou UCM pre zahraničné vzťahy, vzťahy s verejnosťou a edičnú činnosť.