Školské osnovy diskriminujú mnoho žiakov, hovoria lektorky vzťahovej a sexuálnej výchovy Radka Mikšík a Zuzana Bendíková.