V Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave sa v jeden večer 27. apríla stretli až tri spisovateľky. Pozvanie na besedu prijala Mirka Varáčková, Kristína Ježovičová a Lucia Braunová. Diváci si vypočuli ukážky diel a dozvedeli sa viac o pozadí tvorby jednotlivých kníh.