Hranice módy vníma každý individuálne. Niekto ju berie ako sústavu pravidiel a noriem, ktoré treba dodržiavať, iní ju vnímajú ako formu umenia. Štýl obliekania je pre každého jedinečný, tak prečo by sme s ním nemohli experimentovať?