Sloboda zvierat v Bratislave zaznamenala v letných mesiacoch nárast počtu adopcií. Pre pandémiu sa však musela prispôsobiť viacerým obmedzeniam.