Externý študent Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda, štvrták Juraj Kosnáč, strávil dva týždne vo Washingtone na platenej stáži v médiu Voice of America. Podarilo sa mu to aj vďaka vyučujúcej pôsobiacej na FMK. Podelil sa o to, čo tejto stáži predchádzalo a ako prebiehala.