Juraj pracuje už 5 rokov v TASR.
Na dva týždne stáže dostal 1000 dolárov.

Čo všetko si musel spraviť pre to, aby si dostal stáž?

Spolu s ďalšími deviatimi študentmi UCM som absolvoval online kurz angličtiny. Boli sme také pokusné králiky, keďže to bol pilotný projekt. Trval desať týždňov. Každý týždeň sme sa zoznamovali s inou témou. Jednotlivé kategórie sa skladali vždy z klasických cvičení, aké poznáme zo školy, a slovíčok.  Okrem toho sme sa spolu s ostatnými študentmi mali zapájať do fóra a v angličtine diskutovať o zadanej téme. Na ňu sme mali za úlohu vypracovať report alebo niečo podobné. Je škoda, že z našej skupiny desiatich ľudí, ktorá pozostávala zo študentov UCM, sme sa do diskusie zapájali asi iba traja.

Ako si sa dozvedel o kurze?

Navrhla mi ho moja vyučujúca angličtiny Denisa Kráľovičová. V druhom ročníku som paradoxne nespravil skúšku z angličtiny a preniesol som si ju. Skúšku som nespravil z rôznych dôvodov, ale angličtinu som ovládal, pretože som vyrastal v zahraničí. Spočiatku som nevedel, či mám do toho ísť, ako to zosúladím s prácou a štátnicami. Nakoniec to všetko do seba super zapadlo. Výhodou bolo, že som sa kurzu mohol venovať večer po práci a vyhradiť si čas podľa toho, ako mi to vyhovovalo.

Čo teda nasledovalo po ukončení kurzu?

Po jeho ukončení vybrali dvoch uchádzačov, ktorí mali za úlohu napísať esej v angličtine o tom, prečo chcú ísť do USA. Tiež sme si mali vybrať tému, ktorú chceme na stáži rozpracovať. Moja téma bola Migračná kríza v Európe a americký pohlaď a americké riešenia krízy. Následne sme museli ešte prejsť video-pohovorom, kde sme hovorili o sebe a o svojej téme už s ľuďmi z Voice of America. Nakoniec ma vybrali a 20. septembra som odletel do Washingtonu.

Juraj pred redakciou, kde stážoval.
Juraj pred redakciou, kde stážoval.

Koľkým ľuďom sa podarilo zúčastniť stáže?

Z každej krajiny vybrali jedného človeka. Do tohto pilotného programu bolo zapojených 10 štátov strednej a východnej Európy, a to Slovensko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Litva, Macedónsko, Maďarsko, Rumunsko, Srbsko a Ukrajina.

Stážoval si v médiu s názvom Voice of America. Povedz nám o ňom niečo viac.

Voice of America prevádzkuje rádio, internetovú televíziu a web. Vysielajú do krajín, kde je utláčaná sloboda slova. Čítajú ho všetci okrem Američanov. Majú aj podstránku „Learning English“, kde publikujú články prerobené do jednoduchšej angličtiny. V redakcii to fungovalo ako hodinky, všetci tam spolupracovali. Využívajú všetky dostupné moderné technológie.

Rádio Voice of America
Rádio Voice of America

Spomínal si rozhodujúcu skutočnosť, kvôli ktorej si tam išiel. Bolo ňou to, že stáž bola platená. Čo všetko to zahŕňalo?

Preplatili mi letenku aj ubytovanie. Na hoteli sme mali zaplatené raňajky. Na dva týždne som dostal 1 000 dolárov. Nedalo sa z toho ušetriť, ale pokrylo mi to skoro všetky výdavky. Za bežný obed tam človek zaplatí 20 dolárov. Na rozhovory sme chodili taxíkom. Zo svojich peňazí som tam minul asi iba stovku.

Absolvovali ste rôzne prednášky. Dozvedel si sa niečo nové?

Jedna z najzaujímavejších prednášok bola o tom, akými pomocníkmi môžu byť smartfóny pri novinárčine. Ak nastane nejaká nečakaná situácia, nepotrebujete okolo seba tím ľudí. Viete si to sami nahrať, zostrihať priamo v mobile a pomocou internetu zavesiť na web. Myslím si, že to bude na Slovensku v budúcnosti taktiež rozšírené. Využívať by to mohli najmä internetové stránky, ktoré majú nižšie rozpočty. Ďalšia prednáška, ktorá sa mi páčila, bola o písaní na web. Čo by tam malo byť odlišné oproti písaniu v bežných novinách, je, že článok by mal využívať tzv.  „F-Shaped Pattern“. Ide o to, že čitatelia sledujú článok do tvaru písmena F. Príspevky by mali byť užšie, nemali by byť písané na šírku, ale na výšku. Mali by byť predelené fotkami či podtitulkami. Niektoré praktické vylepšenia som už navrhol vedeniu Tlačovej agentúry Slovenskej republiky (TASR).

Juraj pracuje už 5 rokov v TASR.
Juraj pracuje už 5 rokov v TASR.

Čo všetko ti stáž priniesla?

Môj prvý publikovaný článok. V mojej práci nepíšem, robím len videoreportáže, takže to bola pre mňa zmena. Zistil som, aké náročné je písať v odbornej angličtine. Získal som nové kontakty na ľudí z rôznych krajín, ako aj na odborníkov a analytikov z USA. Samozrejme, zlepšil som si aj hovorenie v cudzom jazyku, nakoľko som musel všetky rozhovory viesť v angličtine, čo nebolo až také jednoduché, ako sa na prvý pohľad zdalo. V neposlednom rade to bola neoceniteľná prax pre moju budúcu kariéru v médiách. S ostatnými účastníkmi stáže sme sa dohodli, že sa každý rok stretneme v inom štáte. Jeden deň sme strávili na Ministerstve zahraničných vecí USA. Mali sme stretnutia s diplomatmi a úradníkmi, ktorí sa zaujímali a pýtali sa nás na slobodu tlače v jednotlivých krajinách, na školstvo a celkovú politickú situáciu.

Prečo si sa rozhodol nastúpiť na vysokú školu, aj keď už dlhšie pracuješ v médiách?

Už pri nástupe v TASR mi povedali, že si musím spraviť vysokú školu. Okrem pár výnimiek ju tam majú všetci. K praxi totiž potrebujete ovládať aj základnú teóriu. V Bratislave nie je žiadny podobný odbor, kde by som mohol študovať externe, preto som sa rozhodol pre FMK.


Vyučujúca FMK Mgr. Denisa Kráľovičová, PhD., kontaktná osoba pre spoluprácu s Veľvyslanectvom USA, k stáži doplnila ešte zopár informácií.

Vyučujúca FMK Denisa Kráľovičová, kontaktná osoba pre spoluprácu s Veľvyslanectvom USA
Vyučujúca FMK Denisa Kráľovičová, kontaktná osoba pre spoluprácu s Veľvyslanectvom USA.

„Jurajov  štipendijný pobyt je  výsledkom úspešnej  spolupráce FMK UCM a Veľvyslanectva  USA v Bratislave.  Štipendijný pobyt vo VOA získal ako  najlepší  z 10 študentov našej fakulty, ktorí boli zapojení do pilotného overovania projektu English for Journalists. Do projektu bolo zapojených 10 krajín sveta, pilotné overenie kurzu prebiehalo  10 týždňov počas letného semestra 2014/2015. Schvaľovanie najúspešnejších absolventov  kurzu, ako aj ich vyhlasovanie, zabezpečovali  novinári z praxe  z VOA v USA.  Záverečné vyhlasovanie víťazov prebiehalo v 10 krajinách  naraz prostredníctvom videohovoru.  V budúcnosti plánujeme ponúknuť tento kurz aj ďalším študentom.

V rámci  úspešnej spolupráce s Veľvyslanectvom  USA participujeme už šesť rokov na Salzburg Academy on Media and Global Change. Momentálne už vieme zaručiť možnosť zúčastniť sa tohto medzinárodného eventu aj počas leta 2016. Viac informácií o Salzburg Academy on Media and Global Change, ako aj o samotnom výberovom konaní poskytneme v priebehu akademického roka v Atteliéri a na webe FMK UCM. Taktiež sa môžete v ďalších číslach Atteliéru tešiť na rozhovory s úspešnými študentmi a pedagógmi, ktorí absolvovali Salzburg Academy on Media and Global Change. Všetky doteraz realizované aktivity, do ktorých sme sa zapojili v spolupráci s Veľvyslanectvom USA prebiehali za účelom podporiť medzinárodný charakter fakulty, motivovať samotných študentov k získavaniu medzinárodných skúseností a v neposlednom rade zvýšiť  ich možnosti úspešne sa presadiť na trhu práce. Tak držme si palce a „Think globally, work locally!“ „


Juraj Kosnáč: Má 25 rokov. Po skončení strednej školy prešiel rôznymi zamestnaniami. Stále sa však hral s videom a kamerou. Už 5 rokov pracuje v TASR na pozícii videoredaktora. Je externým študentom štvrtého ročníka na FMK. Vyrastal v zahraničí, žije v Bratislave.


 

Autor: Diana Veizerová

Foto: Dada Kováčová, archív Juraja Kosnáča, archív Denisy Kráľovičovej