Ak sa chcete zúčastniť volieb elektronickou formou, musíte sa zaregistrovať vopred. Niektoré fakulty umožnia aj prezenčné hlasovanie.