S internátnymi izbami sa čistota príliš nespája. To zmenil Willy Kärcher – žltý vysávač, ktorý sa medzi obyvateľmi študentského domova Miloša Uhra teší veľkej obľube. Za jeho príchodom na internát stoja štyria študenti z FMK.