Uvažoval o štúdiu teológie, sám je však protestant. Záujem o spiritualitu a veci duchovného charakteru u neho pretrváva dodnes. Schopnosť kritického myslenia považuje za veľmi podstatnú v prístupe k životu. Pedagóg, editor, lektor soft skills, nádejný spisovateľ a maliar ALEXANDER PLENCNER.