Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave pod vedením rektorky Kataríny Slobodovej Novákovej uzavrela memorandum o spolupráci s vysokými školami v Iraku. Spolupráca sa bude týkať štátnych aj súkromných vysokých škôl.