Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave pod vedením rektorky Kataríny Slobodovej Novákovej uzavrela memorandum o spolupráci s vysokými školami v Iraku. Spolupráca sa bude týkať štátnych aj súkromných vysokých škôl.

UCM bude po novom spolupracovať so súkromnou vysokou školou Bayan University v Erbile. Tá sa zameriava na vzdelanie v oblasti humanitných a sociálnych vied. Aktuálne tiež pripravuje rozšíriť pole svojej pôsobnosti aj v odbore zdravotníckych vied.

Na prelome októbra a novembra sa v Iraku podarilo vzájomnú spoluprácu nadviazať aj so Soran University. Ako píše portál My Trnava, štátna univerzita v Sorane sa môže pýšiť tým, že je považovaná za druhú najúspešnejšiu univerzitu v Iraku.

Rektorka UCM, Katarína Slobodová na pôde Irackej univerzity Zdroj: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Memorandá o spolupráci boli spečatené počas návštevy rektorky na pôde Salahaddin University v Erbile. S ňou spolupracuje “UCMka” už niekoľko rokov. Zároveň do budúcna plánuje iniciovať ďalšie spoločné aktivity vo vedeckej a grantovej činnosti. Zo spolupráce sa budú môcť tešiť aj študenti doktorandského štúdia. Celá spolupráca prebieha v rámci programu Erasmus a KEGA.

Pamätná medaila i obhajoba doktorandskej práce

Od oboch irackých univerzít UCM dostala pamätnú medailu, ktorou symbolicky pokrstili spoluprácu. Opätovne si tak rozšírila pole svojej pôsobnosti za hranicami Európskej Únie. Podobné spolupráce už prebiehajú v rámci projektu Erasmus aj s vysokými školami v Alžírsku – Universite de Sidi Bel-Abbes a Djillali Liabes University, alebo v Palestíne (Univerzita Al-Aksá, Gaza).

Rektorka UCM (prvá zľava) bola súčasťou komisie pre obhajobu doktorandskej práce Zdroj: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Delegácia do Iraku však mala aj iné poslanie. Rektorka UCM bola súčasťou komisie pre Ahmeda I. Herdna. Ten bol jej externým doktorandom a svoju prácu obhajoval v odbore sociológia. Obhajoba dizertačných prác sa však v irackom školskom systéme líši od toho slovenského.

Práca mala jedného interného a druhého externého školiteľa zo zahraničia. Za úspešnosť obhajoby hlasovala 6-členná komisia. Amhed I. Herdna bol nakoniec úspešný.