Je svet stále tým istým miestom alebo sa zmenil na neustály kolobeh výziev karantény? Z každého sa stáva pojedač zdravej stravy a vyznávač aktívneho životného štýlu. Narástlo tiež množstvo pacifistov pohltených sociálnymi sieťami.