Slogan desiateho ročníka festivalu Atmosféra je „Budeme spolu“. Organizátori sa ním snažia vyjadriť radosť zo stretnutia bez výraznejších protipandemických opatrení. A nebude to maličké stretnutie – v programe je viac ako 30 hudobných interpretov.