Môže v boji proti hlboko zakoreneným názorom pomôcť mediálna osveta? Predstavíme vám 7 slovenských podcastov, ktoré svojim jedinečným obsahom a myšlienkami búrajú zaužívané stereotypy.