Obetiam domáceho násilia neveríme, lebo si nechceme priznať, že ani s blízkymi osobami nemusíme byť v bezpečí, hovorí analytička centra pre prevenciu násilia na ženách Barbora Burajová.