Trnavskej posádke sa ako jedinej zo západného Slovenska podarilo zapojiť do Slovenského národného povstania. Dokument Posledný povstalec má odovzdať dôležité posolstvo.