Anna Siedykh pochádza z Ukrajiny a je študentkou našej fakulty, odboru masmediálna komunikácia. Tento rok je jedným zo šiestich dievčat, ktoré boli vybrané do študentského programu Nádvorie Kampus.