Účastníčky štipendijného programu Nádvorie Kampus pripravili online festival Zhovorka, ktorého cieľom je vytvoriť priestor na zaujímavú a interaktívnu diskusiu. Zárukou rôznorodosti workshopov a prednášok je spektrum záujmov organizátoriek.