Účastníčky štipendijného programu Nádvorie Kampus pripravili online festival Zhovorka, ktorého cieľom je vytvoriť priestor na zaujímavú a interaktívnu diskusiu. Zárukou rôznorodosti workshopov a prednášok je spektrum záujmov organizátoriek.

Online festival Zhovorka je trojdňový online event, ktorý sa uskutoční 16. až 18. apríla. Návštevníci sa môžu zúčastniť workshopov a diskusií o sebarozvoji a sebaláske, moderných spôsoboch manipulácie, či o tom, ako motivovať mladých ľudí k mimoškolským aktivitám. Silný dôraz kladú organizátorky na interaktivitu. Vďaka nej chcú zabezpečiť, aby jednotlivé prednášky neboli návratom do školy, ale aby sa viac priblížili kamarátskym rozhovorom.

„Hlavnou myšlienkou festivalu má byť poskytnutie priestoru na rozhovor so svojou záujmovou skupinou, ktorý je v rámci momentálnej pandemickej situácie mnohým z nás len ťažko prístupný. Účastníkovi festivalu sa naskytne možnosť diskusie na rôzne témy, nazbieranie nových informácií a tiež spoznanie nových ľudí,“ vraví účastníčka štipendijného programu Nádvorie Kampus Soňa Mikulášová. „Festival však nie je len o rozprávaní sa, ale aj o dozvedaní sa nových vecí a oddýchnutí si príjemnou formou,“ doplňuje spoluorganizátorka Anna Siedykh.

Organizátorky festivalu Zhovorka. Zdroj: Nádvorie Kampus

Organizátorky festivalu Zhovorka si pozvali na prednášky aj niekoľko zaujímavých hostí. Diskusie o motivácii mladých ľudí ku mimoškolským aktivitám sa zúčastnia zakladateľka študentského časopisu HMOTA Laura Bilíková a talentovaná fotografka Viktória Suchanová. Na prednášku s diskusiou o umení krajinomaľby zase príde kurátorka zbierok starého umenia SNG, Katarína Beňova.

Kapacita jednotlivých aktivít je obmedzená na pätnásť ľudí tak, aby sa zaistila interaktivita a možnosť porozprávať sa. Najaktívnejší účastníci budú naviac odmenení zaujímavými knihami z vydavateľstva N-Press, Martinus či Madebythe. Všetky workshopy, prednášky a diskusie sú bezplatné, registrácia je možná na linku v udalosti.