FYZIKA
Ocenení: Francois Englert, Peter Higgs
Za čo?: Objavenie Higgsovho bozónu tzv. božskej častice. Higgsov bozón je stavebnou časticou hmoty. Niečo ako elektrón. Táto častica pomáha iným časticiam navzájom sa kombinovať. Nazvali to štandardným modelom. Higgsov bozón urýchľuje pomalé častice, tak aby sa mohli spojiť s inými časticami. Nie je možné ho vidieť, ale nedávno sa táto teória potvrdila experimentom vo veľkom hadrónovom urýchľovači, ktorý sa nachádza v CERN-e.
Čo to znamená?: Higgsov bozón je konečným kúskom puzzle, ktorý dokončuje štandardný model a má obrovský dopad na pochopenie toho, prečo majú určité častice hmotu. Štandardný model je kľúčom k odhaleniu dvoch zo štyroch základných síl, ktoré si myslíme, že existujú vo vesmíre a to „slabá sila“ a „elektromagnetická sila“.
Praktický význam: Výskumy v CERN-e prispeli už k mnohým zásadným objavom, ktoré sú súčasťou nášho života – nové postupy pri liečbe rakoviny, MRI scan, vylepšené metódy spaľovania jadrového odpadu atď.

CHÉMIA
Ocenení: Martin Karplus, Michael Levvit, Arieh Warshel
Za čo?: Vytvorili priekopnícke počítačové programy, ktoré simulujú komplexné chemické procesy, čím spôsobili revolúciu od výskumu nových liekov až po solárnu energiu. Chémiu tak preniesli do kyberpriestoru a umožnili predpovedanie chemických reakcií.
Čo to znamená?: Chemické reakcie prebiehajú rýchlosťou svetla. Preto je takmer nemožné zmapovať každý jeden krok v chemických procesoch. Nový program poskytuje možnosť detailne sledovať tieto reakcie.
Praktický význam: Pri vývoji liekov môžu teraz vedci použiť počítač na vypočítanie toho ako zareaguje experimentálny liek s určitým cieľovým proteinom v tele predtým, ako sa začne testovať na zvieratách alebo ľuďoch. Využitie má aj v priemyselných oblastiach akými sú napríklad materiály, solárne články alebo katalyzátory v autách.

LITERATÚRA
Ocenení: Alice Murno
Za čo?: Komisia ju nazvala majsterkou súčasnej poviedky. Nobelovu cenu získala za jej krátke príbehy o láskach, úsiliach a tragédiách ženy z malého mesta v Kanade.
Čo to znamená?: Jej zásluhou je predovšetkým to, že do poviedok priniesla bohatosť príbehu a hĺbku detailov, ktoré sú skôr obyčajnou vlastnosťou románov. Postavami v jej príbehoch sú väčšinou ženy, ktoré žijú na prvý pohľad bežný život, ale bojujú s utrpením od sexuálneho zneužívania, až po problémy súvisiace s pribúdajúcim vekom.
Knihy: Lives of Girls and Women, Runaway, Too Much Happiness. Jej príbeh The Bear Came over the Mountain poslúžil ako predloha pre Oscarom nominovanú filmovú drámu Ďaleko od nej.

MIER
Ocenení: OPWC – Organizácia pre zákaz chemických zbraní
Za čo?: Svetový strážca pracuje v tichosti, no s istotou prispieva k svetovému mieru. Pozornosť verejnosti si nedávno získala hlavne dohliadaním na elimináciu chemických zbraní v blízkosti bojísk občianskej vojny v Sýrii. Je tak vôbec prvou misiou prebiehajúcou počas vojny. OPWC so sídlom v Haagu je relatívne malá organizácia so skromných rozpočtom. V Sýrii bola vysadená po chemickom útoku v auguste, ktorý zabil viac ako 1400 ľudí. Súčasťou organizácie sú aj traja slováci : inšpektori Katarína Grolmusová a Marián Ružovič a špecialistka Ditta Cigániková.
Kontroverznosti: Nobelovu cenu získal americký prezident Barrack Obama len krátko potom, ako nastúpil do funkcie. Odvtedy viedol niekoľko vojenských konfliktov. Európska Únia získala cenu za mier v dobe nárastu nezamestnanosti, ekonomickej krízy a sociálnych nepokojov. Tento rok boli medzi nominovanými napríklad ruský prezident Vladimír Putin, alebo bývalý americký prezident Bill Clinton.

MEDICÍNA
Ocenení: James E. Rothman, Randy W. Schekman, Thomas C. Südhof
Za čo?: Za vykreslenie toho ako bunky prenášajú životné materiály akými sú hormóny a mozgové chemikálie na iné bunky. Každá bunka je fabrikou, ktorá vytvára a vyváža molekuly. Títo vedci vyriešili záhadu, ako si bunka organizuje svoj transportný systém.
Čo to znamená?: Spolu traja vedci objavili gény, ktoré sú na prenos nevyhnutné, odhalili mechanizmus, ktorý reguluje pohyby vezikúl, čo je hlavný transportný systém v našich bunkách a ukázali ako signály riadia tento proces tak aby bunky vedeli, kde a kedy majú „vyložiť svoj náklad“.
Praktický význam: Ich objavy majú pravdepodobne klinické uplatnenie najmä pri psychiatrických ochoreniach. Ponúkli tak nový pohľad na choroby akými sú napríklad Alzheimerova choroba, autizmus ale aj cukrovka.

EKONÓMIA
Ocenení: Eugene E. Fama, Lars Peter Hansen, Robert J. Shiller
Za čo?: Za výskum v oblasti trhových cien a aktív, v ktorom vyjadrili varovanie pred rýchlym nárastom svetových cien za bývanie. Práca Shillera sa zaoberala bublinou na trhu. Popísal v nej ako je trh s nehnuteľnosťami v USA nebezpečne nadhodnotený. Jeho prognóza sa nakoniec potvrdila, keď vyústila v svetovú ekonomickú krízu.
Praktický prínos: Spočíva predovšetkým v odlišnom spôsobe premýšľania na trhu. Laureáti ponúkli pohľad, ktorý poskytuje rady ako pre vývoj teórie tak aj pre profesionálnu investorskú prax.