Teraz sa viac venuje módnej fotografii. Doposiaľ za svoju kariéru zaznamenal niekoľko úspechov. „Vystavoval som zatiaľ na dvoch výstavách. Prvá bola výstava s názvom „Ako Ťa vidím ja“. Fotografie boli vystavované v Regionálnom kultúrnom centre v Prievidzi, kde vystavovalo so mnou asi päťďalších fotografov.“
Cieľom projektu „Ako Ťa vidím ja” bolo osloviť mladých ľudí a primäť ich k tomu, aby sa nebáli prezentovať na verejnosti. Na výstave mal Kristián päť fotiek, podmienkou vystavovania bolo, že jedna z fotografií musí byť na tému „mladosť“.
„Druhej výstavy som mal možnosť zúčastniť sa vďaka FMK. Dostal som možnosť, spolu s ďalšími fotografmi, vystavovať na FotoFrejme 2013.“