Sociálny život patrí k najčastejším výdavkom vysokoškolákov. Chcú byť finančne nezávislí a šetrenie považujú za samozrejmosť.