Etický kódex Denníka SME myslí aj na používanie sociálnych sietí. Kontrola novinárskych príspevkov je však na diskusiu.