whatcity

Zahraniční experti ponúknu v prednáškach inšpirácie a príklady dobrej praxe. Na programe je diskusia s účasťou primátora Bratislavy. Workshop sa zameria na diskusiu o tom, čo treba spraviť, aby aj Bratislava prijala strategické materiály týkajúce sa verejných priestorov a riadila sa nimi.

Prednášky v stredu 27. januára od 18:00:

• Andreas Delleske (DE)
Andreas Delleske stál pri vzniku najstaršej a najznámejšej štvrte bez áut v nemeckom Freiburgu. Tá sa stala modelom trvalo udržateľného bývania v ekologickom, sociálnom i kultúrnom ohľade. Za posledných sedemnásť rokov sprevádzal Delleske záujemcov po tejto štvrti najmenej tisíckrát. Žije v prvom energeticky pasívnom, viacerými rodinami obývanom dome v Nemecku.

• Mattijs van ’t Hoff (NL)
Mattijs van ’t Hoff je holandský urbanista, poradca úspešnej organizácie STIPO, ktorá pôsobí ako odborný a konzultačný tím v oblasti mestského rozvoja a stratégie. Je spolueditor publikácie The City at the Eye Level o význame a tvorbe mestského parteru. V minulosti pracoval na rôznych projektoch pre oddelenie mestského rozvoja v Rotterdame.

• Eva Kail + Clarissa Knehs (AT)
Eva Kail je viedenská urbanistka a špecialistka na zohľadňovanie rodového hľadiska v územnom plánovaní a participácii. Stála v pozadí viac ako 60 pilotných projektov bývania či dopravy. Od roku 1986 pracuje na viedenskom magistráte – Oddelení plánovania a obnovy mesta, kde sa špecializuje na „genderové plánovanie“. Spolu s Clarissou Knehs sa podieľala na plánovaní premeny Mariahilferstraße, ktorú možno označiť za „complete street“ aj ako pilotný projekt gender mainstreamingovej štvrte vo Viedni.

• Zuzana Kuldová (CZ)
Zuzana Kuldová sa snaží skvalitňovať pražské verejné priestranstvá v rámci Kancelárie verejného priestory na Inštitúte plánovania a rozvoja hl. mesta Prahy (IPR). Architektonickej tvorbe se venovala v kanceláriách Bekkering Adams v Rotterdame a MOBA studio v Prahe, kde získala niekoľko ocenení v českých aj medzinárodných súťažiach, najmä prvé miesto v urbanistickej súťaži Plzeň – vnútorné mesto a ocenenie pre škôlku do Rigy alebo park v Gorizii.

Diskusia v stredu 27. januára od 19:45:

• Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy
• Dominika Belanská, Obchodná ulica a okolie, o. z.
• Zuzana Kuldová, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
• Jára Johnová, Pražské matky

Workshop 28. januára:

• Workshop je len na pozvánky. Zúčastnia sa ho zástupcovia samosprávy, architekti, aktivisti a ďalší odborníci z oblastí, ktoré súvisia s verejnými priestormi.
• Cieľom je (1) predstaviť strategické plánovacie dokumenty, využívané pri plánovaní a rozvoji verejných priestorov, (2) vytvoriť priestor pre diskusiu o stratégii verejných priestorov pre Bratislavu, (3) vytvoriť štruktúru takéhoto dokumentu pre Bratislavu a definovať proces, ktorý povedie k jeho príprave.

Konferencia + workshop

27. – 28. január 2016
Stará tržnica
Bratislava

Viac informácií na www.whatcity.sk


Autor: TS