Podľa filozofa médií je digitálny svet naším zrkadlom, v ktorom sa vytvárame a meníme. Virtuálne prostredie je prepojené s reálnym a má na nás vplyv. Aké hranice by mal mať digitálny priestor a ako vplýva na vnímanie našej identity?

S prodekanom FMK Slavomírom Gálikom sme sa rozprávali aj o:

  • tom, prečo študoval teológiu,
  • tom, akú perspektívu má pre študentov odbor filozofie,
  • pozitívach, ale aj negatívach virtuálnej reality,
  • hraniciach slobody v digitálnom prostredí,
  • tom, prečo je pre nás dôležité uvedomiť si vlastnú identitu, a ako súvisí s digitálnou.

Tento rozhovor si môžete vypočuť aj vo verzii podcastu.