Vláda a parlament schválili zmeny vo všetkých druhoch dohôd – v dohode o brigádnickej práci študenta, dohode o vykonaní práce a dohoda o pracovnej činnosti. Dohodári budú platiť odvody podobne ako zamestnanci, nebudú však  užívať všetky výhody pracovnej zmluvy.

Dohoda o brigádnickej práci študenta

Zmeny pri uzatváraní tohto druhu dohody sa dotýkajú samotných podmienok. Kým v minulosti mohol dohodu uzatvoriť každý študent, teda aj ďiaľkovo študujúci, v súčasnosti  ju možno uzavrieť len so študentom strednej školy a dennej formy štúdia na vysokej škole.  Tento typ zmluvy možno uzatvoriť len do veku 25 rokov. Dohodu študent uzatvára na dobu určitú (najdlhšie na 12 mesiacov) alebo neurčitú a rozsah práce je max. 20 hodín týždenne (polovica pracovného času). Najvýraznejšou zmenou je však platenie odvodov. Všetci študenti nad 18 rokov s príjmom viac ako 66 eur mesačne budú odvádzať  7% z príjmu – 4% na starobné a 3% na invalidné poistenie.

Dohoda o vykonaní práce

Uzatvoriť tento druh dohody je vhodné pri krátkodobej (sezónnej) práci, ktorej rozsah neprekročí 350 hodín ročne. Najčastejšie sa uzatvára v mesiacoch júl – august, alebo v predvianočnom období . Odvody z príjmu zamestnanca sú vo výške 11% – 4% starobné poistenie, 3% invalidné a 4% zdravotné poistenie. Výška odvodov sa dotýka dohodárov s nepravidelným príjmom.

Dohoda o pracovnej činnosti

Zamestnávateľ môže uzatvoriť tento typ dohody so študentom dennej formy štúdia maximálne do konca roka v ktorom študent dovŕšil vek 30 rokov. Pracovný čas pri takomto druhu práce nesmie prekročiť 80 hodín mesačne a zárobok nesmie prekročiť sumu životného minima (194,5eur). Výška odvodov je až 13,4% (4% starobné, 3% invalidné, 4% zdravotné a1,4% nemocenské poistenie). Tento typ dohody sa považuje za pravidelný príjem.

Viac o chystaných zmenách i o reakcii študentov nájdete v tlačenej verzii.