Po roku príprav to nakoniec prišlo. Hoci oneskorene, no v plnej kráse prichádzame s novým webom časopisu Atteliér. Nájdete tu články z tlačenej verzie či ich úryvky, bohatý foto materiál, taktiež videá a ďalšie zaujímavosti, ktoré sa do tlače nedostanú. Rozhodne sa teda oplatí attelier.sk pravidelne navštevovať!

Nový web by však nevznikol bez pomoci „zvonku“ a tak sa patrí poďakovať tým, čo nám pomohli. Poďakovanie teda patrí  spoločnosti Websupport, za poskytnutie sponzorovanie hostingu pre tento portál  a Maťovi Dankovi za to, že na seba zobral technickú časť realizácie nového webu.

Nebudeme to však na úvod príliš naťahovať a necháme vás si v pokoji poprezerať náš web. My sa ho budeme snažiť pravidelne dopĺňať o nový a zaujímavý obsah. Veríme, že sa vám bude páčiť a budete ho pravidelne navštevovať. A ak máte k nemu nejaké pripomienky, pochvaly či sťažnosti, môžete nám ich dať vedieť cez e-mail, Facebook alebo na Twitteri.