Spoločnosť Bio Agens Research and Development – BARD, s.r.o. a PR agentúra Trumpeter, s.r.o. pripravili zaujímavú súťaž, v ktorej môžete vyhrať až 1200€. Súťaž sa začala 1. mája 2015 a skončí sa 30. novembra 2015. Do tohto projektu sa môžu zapojiť všetci, ktorí majú trvalý pobyt v Slovenskej alebo Českej republike a dovŕšili minimálne 15 rokov.

Aké sú podmienky súťaže?

Spot musí trvať 30 sekúnd, nesmie obsahovať žiadne hovorené ani písané slovo, hudbu môže. Forma spotu je voľná: animácia, videotvorba, hraný spot, grafika…. kreativite sa medze nekladú. Súťaž nie je určená len študentom slovenských a českých stredných a vysokých škôl, ale aj celým tímom a jednotlivcom, ktorí sa cítia v tejto oblasti „doma“.

Ako sa prihlásiť?

Účasť v súťaži vzniká zaslaním prihlášky na emailovú adresu: talentovanehouby@trumpeter.sk. Každý, kto do súťaže zašle vytlačenú, podpísanú a oskenovanú prihlášku so súhlasom s pravidlami súťaže, dostane Press kit Múdra huba (informácie o Múdrej hube, animáciu, fotografie). Všetky výsledné spoty treba zaslať vo formáte mp4 na e-mailovú adresu: talentovanehouby@trumpeter.sk. Videá budú umiestnené na YouTube a FAN page na Facebooku Talentované houby. Súťaž i podmienky sú uverejnené na FAN page na Facebooku Talentované houby: www.facebook.com/talentovanehouby a na web stránke zadávateľa súťaže: http://www.pythium.eu/cs/soutez-sutaz/.

Kto bude víťaz?

Súťaž bude vyhodnotená 15. decembra 2015. Víťazný spot, ktorý určí porota BARD, získa 1200€. Ten spot, ktorý bude mať najviac videní na YouTube, dostane 300€. Víťazné spoty (bez ohľadu na to, či pôjde o český alebo slovenský spot) budú použité na marketingové účely Múdrej huby. Spoločnosť BARD má právo na úpravu víťazných spotov a zákaz publikácie nevhodných spotov.

Viac informácií: PR agentúra Trumpeter

Anežka Hrdá

anezka.hrda@trumpeter.sk, +421 944 34 64 72