Je jednou z prvých najúspešnejších absolventiek FMK a momentálne šéfredaktorkou najväčšieho denníka na Slovensku. Júlia Kováčová tu s našou fakultou bola od začiatku a pôsobí v nej doteraz. Pomáha FMK napredovať ďalej aj tým, že vedie časopis Atteliér. 

Júlia Kováčová v roku 1998 nastúpila na Fakultu masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Už počas vysokoškolského štúdia pracovala ako novinárka v týždenníku Formát a v denníku Pravda na ekonomickom oddelení.

V súčasnosti vedie na FMK úspešný vysokoškolský časopis Atteliér a od roku 2009 pôsobí ako šéfredaktorka v najväčšom denníku a spravodajskom webe na Slovensku, Nový Čas.

Kedy ste začali študovať na FMK?

Bolo to v roku 1998, keď som sa zároveň definitívne presťahovala z východu na západ.

Disponovala vtedy FMK vlastnými vysokoškolskými médiami?

Asi by bolo pre vás úsmevné preniesť sa v čase, ale hovoríme o období, keď študenti spolupracovali s pedagógmi na tom, aby bola FMK napríklad vôbec udelená akreditácia. Nakrúcali sme filmy pre súčasného ministra, v ktorých sme chceli v skratke ukázať naše opodstatnenie a životaschopnosť. Takže, nie, médiá ako trenažér sme vtedy nemali, o to skôr sme veľa vecí, aj existenčných, robili naostro. A napríklad, mnohí študenti už vtedy boli od tretieho ročníka bežnou súčasťou celoslovenských médií.

Čo bolo pre vás v rámci štúdia najcennejšie a aké informácie ste v praxi využili najviac?

Nepochybne kontakty a pedagógovia, ktorých som mala možnosť stretnúť. Osud si s vami občas zahrá čudnú hru a keď sa pozriem na to, na akú pozíciu som sa dostala, bez siete tých kontaktov by sa to určite nebolo odohralo. Alebo len s veľkou náhodou. Samozrejme, jedna vec sú kontakty a druhá byť pripravený na príležitosť. A to mi FMK určite poskytla.

Zdroj: archív Júlie Kováčovej

Ktoré z predmetov na FMK považujete za najprospešnejšie do budúcnosti a praxe študentov?

Predpokladám, že každý predmet má v celkovej skladbe nejaký zmysel, aj keď podľa vás to tak byť nemusí. Ja som mala najradšej diskusie a hodiny s pedagógmi, kde som videla prepojenie na skutočný trh a biznis, kde zaznievalo veľa z praktického života.

Čo považujete za svoj najväčší profesijný úspech?

Od roku 2009 vediem najväčší denník a spravodajský web v krajine, čo v Novom Čase predstavuje dennú prácu s vyše 100-členným tímom a štyrmi titulmi. Počas tých rokov som musela urobiť mnoho transformačných zmien, každý rok mám zahraničnými majiteľmi stanovené vysoké ciele, ale aj slušné podmienky pre svojich kolegov. Práca s ľuďmi, ktorých si profesijne veľmi vážim a kde kolegiálne vzťahy prerástli do priateľstiev, je asi ten najväčší pracovný úspech, ktorý beriem.

 

Autorky: Jana Fridrichová, Monika Dimitrovičová