erikmataterka_upravene

Erikmataterka: „Barličky“ – pomocníci v komunikácii

Študentka stojaca vľavo sa snaží pôsobiť uvoľneným dojmom. O istej neistote svedčia barličky: dlane/ruky pred trupom a opieranie sa o múr. Študentka vpravo používa ako barličku ruky prekrížené pred hrudníkom – snaha vybudovať medzi sebou a niečím/niekým iným bariéru. Je to obranné gesto naznačujúce neistotu, nepohodu, alebo pocit chladu, zimy. Zľahka otvorené pery sú signálom, že chce niečo povedať. Študent v strede využíva ako „barličku“ fotoaparát.

IMG_3926_upravene
Počúvam
Zdvihnutá hlava v neutrálnej pozícii, ktorá nevyjadruje ani nadradenosť, ani podriadenosť. Spolu s trupom nakloneným v hornej časti dopredu a voľným hrudníkom je prejavom záujmu, počúvania. Veľmi dobre vidieť krk – nemá čo skrývať, necíti sa ohrozene. Pozícia ramien, krku a hlavy naznačuje, že zvláda všetko okolo seba, momentálne nie je v jeho živote nič, čo by ho ťahalo nadol.

IMG_3919_upravene
Počúvam, rozmýšľam, hodnotím
Dlaň pod bradou a jemne zovretá ruka zakrývajúca ústa je typické gesto zamyslenia a hodnotenia. Študentka trupom nakloneným dopredu naznačuje, že ju prejav zaujal. Zľahka prekrížené ruky pred telom signalizujú istý odstup.

IMG_3912_upravene
Kiežby som bol radšej vonku!
Ruka podopierajúca hlavu, zasnený pohľad, slnečné okuliare v pravej ruke, mobil v ľavej – najradšej by som napísala, že niet pochýb, kde by študent rád strávil momentálne chvíľky. Avšak o tom, kam chce človek ísť, najlepšie vypovedajú jeho chodidlá. Škoda, že nevidieť smerovanie špičky ľavej topánky – ak ukazuje k oknu, možno s istotou povedať, že študent by bol radšej vonku, na slnku.

IMG_3911_upravene
Počúvam so záujmom
Zdvihnutá hlava, voľný hrudník signalizujú prijímanie informácií a záujem o prednášku. Zdá sa mi, že hlava študentky je mierne naklonená k ľavému plecu, čo je ďalší neverbálny znak zaujatia.