„Nechcela som sa zadĺžiť, tak som si radšej našla tri brigády, aby som mohla zaplatiť školné,“ neľutuje svoje rozhodnutie Katarína M., študentka UCM v Trnave. Vo svojom okolí  pozná ľudí, ktorým pôžička pomohla a nepovažuje ju za zlé riešenie.

„Vôbec sa nebojím splácania, pretože už teraz mám prácu, ktorá by mi umožnila splácať pôžičku.“

Možnosť začať splácať pôžičku pár mesiacov po ukončení štúdia je najväčším lákadlom. „Vôbec sa nebojím splácania, pretože už teraz mám prácu, ktorá by mi umožnila splácať pôžičku,“ hovorí Michaela G., študentka UCM v Trnave. Bankám neverí, preto sa rozhodla pre fond.

Väčšina študentov si pôžičku neplánuje vziať.

Pôžičky z Fondu na podporu vzdelávania sú určené slovenským študentom domácich alebo zahraničných univerzít vo všetkých formách a stupňoch štúdia. O pôžičku sa môžu uchádzať aj študenti z Európskej únie po predložení pobytového preukazu občana EÚ.

Nie každému sa z fondu ujde

„Pre pôžičku z fondu som sa rozhodla, pretože som študent a je pre mňa najvýhodnejšia,“ hovorí Romana Š., študentka UK v Bratislave, ktorá okrem odkladu splátok oceňuje aj nízky úrok.

Z počtu 2027 žiadateľov v minulom roku, 636 študentov neuspelo práve kvôli nedostatku prostriedkov.

Aj keď väčšinu žiadateľov fond podporí, jeho rozpočet nedokáže pokryť požiadavky všetkých.

„Bývalý minister školstva, Peter Plavčan, sľúbil dofinancovať fond sumou desať miliónov eur v priebehu štyroch rokov,“ hovorí Matej Martovič, člen rady Fondu na podporu vzdelávania, „k dnešnému dňu do fondu neprišlo ani euro.“

Tento a minulý rok sa z rozpočtu fondu našlo 2 700 000 eur na pôžičky.

Z počtu 2027 žiadateľov v minulom roku, 636 študentov neuspelo práve kvôli nedostatku prostriedkov. „Fond je dlhodobo schopný uspokojiť len približne 60 % žiadateľov o študentskú pôžičku,“ hovorí Lenka Slezáková, vedúca oddelenia správy fondu. V čase vzniku fondu bolo na pôžičky vyčlenených päť miliónov eur. Tento a minulý rok sa z rozpočtu fondu našlo 2 700 000 eur na pôžičky. Napriek snahám fondu a ministerstva školstva, ministerstvo financií odmieta uvoľniť zdroje pre fond. Taktiež poklesol aj počet žiadateľov a to približne o polovicu.

Pôžičky majú byť spravodlivejšie a sociálnejšie

„Mne to celé vybavili rodičia, lebo pôžičku chceli na dom,“ hovorí Daniela H., študentka UCM v Trnave, o svojej schválenej žiadosti.

„Fond nemá v súčasnosti kapacitu kontrolovať účel pôžičky a ani mu to zákon nedovoľuje,“ vysvetľuje Martovič dôvod, prečo študentské pôžičky z fondu zostávajú aj naďalej bezúčelové.

Ak študent splní formálne podmienky podania žiadosti, na základe jedenástich kritérií je zaradený do rebríčka uchádzačov.

Dostupná a bezúčelová pôžička z fondu umožňuje študentom financovať si okrem výdavkov súvisiacich so štúdiom aj kultúrno-výmenné programy v USA či nové notebooky. Novela zákona o Fonde na podporu vzdelávania, ktorá začala platiť v januári tohto roka, však prináša férovejší spôsob rozdeľovania peňazí vyčlenených na študentské pôžičky.

Študenti nevedia, ktoré pôžičky sú pre nich výhodné.

„Najväčšou, a podľa mňa aj najspravodlivejšou, zmenou je to, že rozhoduje počet splnených kritérií a nie poradie,“ hovorí Martovič.

„Keďže nás je v rodine viac a finančná situácia nie je vždy najľahšia, pôžička bola mojou jedinou možnosťou, ako čo najlepšie finančne zvládať štúdium v Bratislave“.

Ak študent splní formálne podmienky podania žiadosti, na základe jedenástich kritérií je zaradený do rebríčka uchádzačov. Pôžičky smerujú prednostne študentom, ktorí spĺňajú najviac kritérií, z ktorých väčšina má sociálny rozmer, a pomoc naozaj potrebujú. „Keďže nás je v rodine viac a finančná situácia nie je vždy najľahšia, pôžička bola mojou jedinou možnosťou, ako čo najlepšie finančne zvládať štúdium v Bratislave,“ hovorí Romana Š. O pôžičku žiadala už štvrtýkrát v rade.

Študent môže získať pôžičku maximálne šesťkrát, vždy len raz v jednom akademickom roku. Tieto roky nemusia nasledovať za sebou. Aj v prípade tejto pôžičky je potrebný ručiteľ, ktorý je v pracovnom pomere a jeho čistý príjem v posledných troch mesiacoch bol minimálne 400 eur. „Pokiaľ študent žije na hranici chudoby a rodičia nepracujú, alebo majú minimálny príjem, tak tu nastupuje iná pomoc od štátu, a to vo forme sociálneho štipendia,“ vysvetľuje Martovič.

Dva termíny pomôžu viacerým

K pozitívnym zmenám patrí aj možnosť podávať žiadosti v dvoch termínoch, a to v polovici septembra a na konci októbra. „V prvom termíne prišlo 336 žiadostí, z čoho 301 žiadostí bolo schválených,“ hovorí Martovič, „v druhom kole však predpokladáme mnohonásobne viac žiadostí, keďže študenti  sú naň zvyknutí.“

V tomto akademickom roku sa dosiaľ rozdelilo 693 200 eur. V druhom termíne sa medzi žiadateľov rozdelí suma vyššia ako dva milióny eur.

Podmienkou pre podanie žiadosti je, aby bol študent zapísaný do jedného z ročníkov štúdia v akademickom roku, v ktorom žiada o pôžičku. Práve uvedenie skoršieho dátumu, ako je samotný zápis do štúdia, pri potvrdení prihlášky študijným oddelením je častou chybou. V prípade, že študent ešte pred uzavretím prvého kola zistí pochybenia v zaslanej žiadosti, môže zaslať sprievodný list, ktorým zruší prvotnú žiadosť a nahradí ju zároveň novou. Ak tak neurobí, žiadosť nemusí byť pre chyby schválená. V takomto prípade študent môže využiť práve druhý termín na zaslanie novej a opravenej prihlášky.

V tomto akademickom roku sa dosiaľ rozdelilo 693 200 eur. V druhom termíne sa medzi žiadateľov rozdelí suma vyššia ako dva milióny eur. „Ak žiadosť nie je v prvom termíne schválená z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, je automaticky presunutá a posudzovaná v druhom termíne,“ dodáva Martovič.

Schvaľovací proces trvá viac ako mesiac. Aj od študenta ale závisí, ako rýchlo schválenú pôžičku dostane. „Fond vypláca pôžičky zvyčajne do jedného týždňa od doručenia žiadateľom podpísanej zmluvy,“ hovorí Lenka Slezáková. V ideálnom prípade študent môže pôžičku získať už za dva mesiace.

Len jedna banka ponúka študentskú pôžičku

Časopis atteliér oslovil aj najväčšie banky na slovenskom trhu. Takmer žiadna z nich v súčasnosti neponúka študentské pôžičky. Výnimkou je Slovenská sporiteľňa, ponúkajúca Spotrebný úver na čokoľvek pre vysokoškolákov, ktorá sa zameriava len na vysokoškolákov denného štúdia.

Aj keď nám Slovenská sporiteľňa tvrdila, že „nie je potrebný ani ručiteľ, ani iné zabezpečenie,“ v žiadosti „je potrebné uviesť meno spoludlžníka s akceptovateľným príjmom“ a v konečnom dôsledku teda ručiteľa.