Že intrák nemá, to nič nové na svete,
kde hlavu skloní, hľadá na internete
Býva vraj iba kilometrov dvesto,
preto škola nenašla na bývanie miesto.
Ponúk je dosť a domáci dobre vedia,
že prenajímať bývanie nie je žiadna bieda
Ak „stovečku“ natlači a k tomu slzy do očí
Môže bývať blízo školy, miesto diaľky otročín
A keď v nové svety vkročí a kľúč v zámke bytu stočí
môže iba skromne dúfať, že nebude s grázlom bývať
že mu jedlo nezmizne a spolubývajúci neuhryzne
že bude mať málo stresu a súkromie aspoň kde-tu
Domáci sú veru svojskí, zriedkakedy sú priateľský
na študentov názor majú – že sa iba rozbíjajú
Vo výťahu pohľady od susedov nevrelé
že chodby sú neumyté (aj keď boli drhnuté)
A keď zopár grošov naviac na brigáde chcel by mať
v parlamente schvália zákon, vraj má radšej študovať
Keď po týždni natlačí sa nakoniec do rýchlika,
je tam taká veľká „plnka“, že pomaly nedýcha
Zbytočná je miestenka, keď ulička plná,
pritom ešte postarší pán na neho zagáňa
stojí zo dve hodiny a už ani nedúfa
že sa niečo zmení (možno príletom UFA).

Ľudmila Krkošková