Študenti FMK považujú za najväčší problém školy vysoké poplatky. Od tohto semestra k ním patrí aj spoplatnenie elektronickej knižnice archívu.

V rámci bulvárneho čísla sme sa rozhodli dať priestor našim študentom, aby sa s nami podelili o problémy a otázky, ktoré ich trápia. Nakoľko mnohé z nich sa týkali výšky poplatkov, ktoré určuje univerzita, pre ich kompletnú odpoveď sme oslovili vedenie školy. Veríme, že sme vám zodpovedali vaše otázky a končiacim ročníkom prajeme veľa šťastia na štátnej skúške.

Prečo na iných vysokých školách majú jeden opravný termín štátnic na bakalárskom stupni štúdia a u nás sa poplatok za medziročník zdvihol na 2 000 €? Nehovorím o študentoch, ktorí sa na prípravu na štátnu skúšku vykašľú, ale ide o veľmi stresujúcu situáciu a aj poctivému študentovi sa môže stať, že to nezvládne na prvýkrát.

Vzhľadom na to, že nie sme kompetentní sa vyjadrovať k danej otázke, oslovili sme pána prorektora pre vzdelávanie Bystríka Šramela a pani prodekanku pre výchovno-vzdelávaciu činnosť Juliánu Minárikovú, ktorí do tejto problematiky vidia viac.

Pokiaľ ide o sumu za medziročník, prorektor pre vzdelávania Bystrík Šramel tvrdí, že výška školného sa stanovila kolektívnym rozhodnutím v rámci Kolégia rektorky UCM. Toto rozhodnutie zároveň reflektovalo súčasné spoločensko-ekonomické podmienky, ktoré zahŕňajú aj zvyšovanie nákladov spojených so zabezpečovaním poskytovania vzdelávania.

Opravný termín štátnic je veľmi citlivá téma najmä pre končiace ročníky. Pre každého študenta platí jeden riadny termín štátnej skúšky a dva opravné. V dôsledku toho sú v harmonograme akademického roka stanovené termíny na mesiace január, máj a jún.

„Je pravdou, že augustový termín štátnej skúšky v minulosti slúžil v niektorých prípadoch aj ako opravný. Termín štátnych skúšok v auguste síce využívali študenti ako „opravný termín“, no nesplnil svoj účel. Aj pri tejto možnosti opravy štátnych skúšok to študenti nezobrali zodpovedne a opätovne boli na štátnych skúškach neúspešní,“ vysvetľuje prodekanka pre výchovnú vzdelávaciu činnosť Juliána Mináriková.

„Z prihlásených študentov bakalárskeho stupňa to bolo 30 % študentov. Na magisterskom stupni to bolo dokonca viac ako 30 % prihlásených študentov, ktorým sa štátne skúšky nepodarilo opakovane absolvovať úspešne. Jeden z dôvodov, ktorý uvádzali, bol nedostatočný čas na prípravu,“ dodáva.

Veľmi často sa tiež stalo, že študenti prišli absolútne nepripravení, pričom vracali všetky tri vytiahnuté otázky s tým, že odpovedať nebudú. Na základe toho dostalo vedeniu fakulty kritické reakcie študentov, ktorí boli úspešní v riadnych termínoch štátnic. Negatívne ohlasy boli aj zo strany pedagógov, ktorí žiadajú o zvýšenie kvality štátnej skúšky.

Prečo človek dospeje k poznaniu a uvedomeniu, až keď je neskoro? Prečo cena, ktorú platíme za chyby, je vždy taká vysoká?

Náš subjektívny názor je, že celý život je o robení chýb a učení sa z nich. Niektorí študenti si myslia, že po skončení školy sa s učením natrvalo rozlúčia. Pravdou ale je, že v mnohých prípadoch až vtedy zažijú reálne životné lekcie.

Pokiaľ by bol život príliš jednoduchý, išlo by o rutinu, ktorá by pravdepodobne každého omrzela. Môžeme to vidieť aj na tom, že ak sú veci v našom živote v úplnom poriadku, nie vždy si to dostatočne vážime. Možno aj to je jeden z dôvodov, prečo v živote chybujeme. Ide o lekciu, aby sme sa naučili žiť v prítomnosti a nepovažovali nič za samozrejmosť.

Študenti našej univerzity sa s nami podelili o ich najčastejšie dotazy. Zdroj: atteliér/Natália Ševčíková

Rovnako je ťažké definovať to, kedy je neskoro. To, že nám niečo nevyjde prvýkrát, neznamená, že sa to nepodarí v budúcnosti. Pokiaľ sa to nepodarí ani s odstupom času, možno nás čaká niečo lepšie. Nie nadarmo sa hovorí, že aj múdry schybí, a preto by sme si mali uvedomiť, že mýliť sa je ľudské.

Prečo sú poplatky na našej škole tak vysoké alebo sa budú v najbližšej dobe zvyšovať? Ako študentovi mi príde veľmi veľa platiť každý rok 30 € za nálepku na ISIC alebo každý semester za FMK archív.

Pri tomto dotaze nadviažeme na prvú otázku. Poplatky, ku ktorým patrí napríklad suma za medziročník, sa navýšili aj kvôli súčasnej sociálno-ekonomickej situácií.

Pokiaľ ide o poplatok za archív FMK, ozvali sme sa pánovi Rudolfovi Husovičovi, ktorý pôsobí ako vedúci Centra informačných zdrojov UCM. Vzhľadom na to, že sa nepovažuje za kompetentnú osobu tohto problému, jeho subjektívny názor znie, že dané služby by nemali byť spoplatnené. Dobrá správa pre študentov je, že čoskoro sa v rámci UCM spustí virtuálna študovňa, ktorá bude pre nich po registrácii bezplatná.

Prečo najväčší vlastenci v komentároch na sociálnej platforme Facebook neovládajú ani len pravopis svojho jazyka, za ktorý sa tak bijú?

Podľa nášho názoru voliči strán, ktoré sa spájajú s myšlienkou vlastenectva, majú nedostatok mediálnej gramotnosti. Rovnako disponujú aj nižšou mierou vzdelania, čo sa odzrkadľuje aj na diskusiách, ktoré vedú v komentároch na Facebooku.

Končiace ročníky najviac trápi suma za medziročník. Zdroj: atteliér/Natália Ševčíková

Ako píše Denník N, jedna z analýz, ktorú vypracovala agentúra Focus, dané súvislosti až tak nepotvrdzuje. V určitých prípadoch ide aj o ľudí, ktorí majú stredoškolské vzdelanie s maturitou. Sociológ Miloslav Bahna pre Denník N uvádza, že v takom prípade ide o protisystémový sentiment, ktorý nie je veľmi napojený na ekonomickú situáciu jednotlivca.

Čo mám robiť, keď dostávam do školského mailu správy, ktoré sú úplne mimo?

Záleží, o aké správy ide. Pokiaľ ťa ale otravujú, stačí ich dať do spamu.

Ako zarobiť a nerobiť?

Dobrá otázka, keďže túto situcáciu by chcel dosiahnuť asi každý. Odpoveď na to zatiaľ nenašiel nikto, preto nám nezostáva nič iné, ako vynaložiť úsilie, aby sme dosiahli finančnú odmenu.

Kľúčom je to, aby nás práca, ktorú vykonávame, bavila. V tom prípade ju nepovažujeme za utrpenie a čas, ktorý v nej strávime, prejde rýchlejšie.