Ale čo neviete je, že možno o túto príležitosť naučiť sa, ako to v praxi reálne vyzerá, od budúceho kalendárneho roka prídu. Škola, nanešťastie, nemá dostatok financií, aby nás v našom úsilí získať skúsenosti naďalej podporovala. Finančná kríza neobchádza ani Trnavu a prostriedkov je čoraz menej. Nepomáha ani skutočnosť, že sme posledné dva roky získali prvé miesto v súťaži Štúrovo pero. Asi by sme mali byť skromnejší, zrejme toto celoslovenské uznanie, neznamená nič. Už sme asi dosiahli vrchol v našej pseudo kariére a v najlepšom treba prestať. Nemyslíte? Mám pred očami našich začínajúcich redaktorov, ako sa tešia zo svojho prvého uverejneného článku. Berú si výtlačky domov s tým, že sa pochvália svojim známym a rodine. Mohli by im ich predsa poslať vo formáte pdf. Veď babky sú na internete ako doma a môžu si to tu aj nazoomovať, aby lepšie videli. Ste za? Lebo ja teda nie!