potlesk„Aj keď to nie sú nejaké brutálne sumy, tak pozitívom je asi to, že peniaze dostávaš hneď na ruku po skončení komparzu,“ prezrádza študent FMK Stano(22), ktorého prvým komparzom bola exkurzia na Tajomstvo mojej kuchyne a odmenou koreniny. Stanislav dodáva, že „peniaze z komparzu sú zarobené zaujímavým a v určitých prípadoch aj pohodlným spôsobom.“ Fakt, že ide prevažne len o zábavu a nie o pripísanie si horibilných súm na účet v banke potvrdzuje aj ďalšia študentka FMK Mária (21), ktorá ku komparzu pričuchla cez kamarátov: „Je to pár drobných. Finančne sa to oplatí iba niekedy, ale je to dobré privyrobenie si popri škole. Niektoré komparzy sú platené lepšie a niektoré menej. Nejde však o veľké sumy, no pomôže to každému. Ale hovorím, je to všetko o zábave.“ Zamestnanec agentúry MediaPro, Michal Vrabec, konštatuje, že pozná ľudí, ktorí vedia z komparzu aj slušne žiť, pretože sú zaregistrovaní vo viacerých agentúrach. „Komparz by som odporučil hlavne študentom, lebo majú veľa voľného času a tiež nezamestnaným, ktorí sú moc nóbl na to, aby predávali v Tescu,“ dodáva Mišo. Na každom komparze podpisujú pri vyplácaní účastníci tzv. umeleckú zmluvu, ktorá zabezpečuje, aby agentúra odovzdala dve percentá na kultúrny fond. Zo zisku si účastníci musia ešte odrátať aj náklady na cestu, ale aj v mnohých prípadoch celodenné výdavky na stravu. Tú spoločnosti organizujúce komparzy nezaobstarajú. Apropo, kto je zodpovedný za prílev plateného publika na rôzne typy show?

„Stáva sa, že produkcia chce konkrétne typy komparzistov, napríklad vysoká blondína s modrými očami či chlap typu sumo.“

Ak chceš ísť na komparz, čekuj Facebook
Za komparzistov je počas celého natáčania zodpovedná agentúra, ktorá tváre do hľadiska vyhľadáva predovšetkým prostredníctvom výziev na sociálnych sieťach. Záujem o nenáročnú zárobkovú činnosť je naozaj obrovský, čo potvrdzuje aj Barbora Málková z agentúry NoFace: „Tým, že sociálne siete využívajú takmer všetci sa nám zvykne prihlásiť na komparz okolo 500 ľudí, pričom potrebujeme napríklad iba 100 ľudí.“ NoFace je spoločnosť zameraná predovšetkým na komparzy pre televízne relácie, no výnimkou nie sú ani reklamy či televízne spoty. Ak televízia či produkčná spoločnosť potrebuje komparzistov, osloví agentúru. „V agentúre prediskutujeme, či vieme dodržať ich požiadavky a nasleduje vzájomná spolupráca,“ vysvetľuje Barbora. Priamo na „pľaci“ je NoFace zodpovedná za presný príchod komparzu, jeho usadenie, správanie primerané tej ktorej show a vyplácanie zárobku. Podobne sa pracuje aj v agentúre MediaPro. „Keďže sme súčasťou televízie, komunikujeme s jednotlivými produkciami na dennej báze. Občas sa stane, že obsadzujeme komparz doslova z hodiny na hodinu. Väčšinou však dostávame zadania minimálne dva dni pred samotnou výrobou,“ vysvetľuje Michal Vrabec z MediaPro. A ako prebieha samotný výber komparzu? Ak si myslíte, že stačí mať obidve ruky zdravé, aby ste mohli tlieskať, ste na omyle. Aj keď selekcia je pre každý druh projektu či relácie trochu iná, správny komparzista by mal byť extrovert a malo by ho to baviť. Je pri komparze dôležitý vzhľad? „Stáva sa, že produkcia chce konkrétne typy komparzistov, napríklad vysoká blondína s modrými očami či chlap typu sumo. Vtedy okrem Facebooku oslovujeme aj ľudí z našej databázy. Väčšinou sú však komparzy ohraničené vekom – akú cieľovú skupinu má daná relácia, také publikum je žiadané,“ hovorí Barbora z NoFace, ktorej slová potvrdzuje aj Michal Vrabec: „Do seriálov obsadzujeme individuálne, podľa požiadaviek produkcie, ktorá nám zadá napríklad vekové špecifikácie a my im pošleme kontakty na ľudí.“ Na talentové či live show uprednostňujú hlavne mladých a hlučných ľudí, ktorí vedia na znamenie urobiť atmosféru.

Milujem SlovenskoZábava na znamenie
Každý platený komparzista musí sledovať akéhosi vedúceho komparzu, aby vedel kedy sa má napríklad postaviť a tlieskať. Skúsenejší takéto pomôcky nepotrebujú, no aj pre nich platí, že sa treba neustále usmievať, baviť a byť veselý. S potrebou koordinátora komparzu súhlasí aj Michal Vrabec: „V štúdiu je vždy prítomná osoba poverená starostlivosťou o komparz. Tento človek väčšinou pripravuje aj zmluvy, komunikuje s produkciou, zadáva komparzu úlohy a inštrukcie. Od publika sa vyžaduje, aby na 100% počúvalo pokyny koordinátora komparzu.“ Podľa skúseného komparzistu Stana je tiež dôležité, aby člen publika prišiel na natáčanie s dobrou náladou a včas na registráciu. Tiež by sa mal vedieť nasilu usmievať, veľa tlieskať a nebáť sa prejavovať akékoľvek emócie aj keď je pred ním postavená kamera. Michal Vrabec zdôrazňuje šesť základných vlastností komparzu: spoľahlivosť, dochvíľnosť, veselosť, poslušnosť, niekedy hlučnosť a hlavne trpezlivosť. „Za nepríjemný považujem fakt, že musím na nakrúcaní zostať až dokonca, aj keď a to už veľmi nebaví a že musím jednoducho dodržiavať pokyny režiséra, nech by boli akékoľvek. Najhoršie je čakanie. Čakanie kým sa to začne, kým sa to skončí a čakanie, kým vás vyplatia.“ So Stanom sa zhoduje aj agentúra NoFace. Tá od komparzistu očakáva, aby bol hlavne dochvíľny, usmievavý, aby ho relácia bavila, pretože jednou z úloh plateného publika je dodávať moderátorom a účinkujúcim energiu. Komparzisti by tiež mali byť upravení, nakoľko profesionálne líčenie, ktoré majú účinkujúci, nie je produkcia schopná pokryť. Oblečenie závisí od typu programu, no vianočné či silvestrovské programy si vyžadujú viac gala odev.

Koniec koncov, nejde len o peniaze
Sumy za komparz sa nesú v takých dimenziách, ktoré miniete šmahom ruky, ale potešia. Účasť na komparze je vhodná, okrem ziskuchtivých babičiek aj pre študentov mediálnych odborov, pretože je tu možné vidieť celú výrobu programu či spotu. „Dozvieš sa tu súvislosti, ako sa čo pripravuje. Kto s kým ako spolupracuje. Máš tu tiež možnosť sledovať známych ľudí v situáciách, keď ešte nesvieti červená, a tak máš možnosť porovnať či niečo hrajú alebo nie. Výhodou je tiež nadväzovanie nových kontaktov,“ priznáva druhú stranu mince komparzovania štvrták na FMK Stano. Naučiť sa čo-to o fungovaní televíznych programov prilákalo ku komparzu aj Máriu: „Na komparzy som začala chodiť hlavne kvôli zábave a zo zvedavosti, keďže študujem na FMK. Zaujímalo ma, ako prebiehajú natáčania a ako pracuje celý realizačný štáb. Keďže spojím zábavu s prácou, je to o to zaujímavejšie.“

„V ordinácii sme ešte s jedným chalanom hrali zdravoťákov, mali sme rýchlo tlačiť na takej polorozpadnutej posteli akože postreleného pána Vajdu.“

Aj organizátori komparzu priznávajú, že publikum sa dostane na miesta, kde sa normálni diváci nedostanú. „Napríklad sa nám stalo, že sme museli vyplniť miesto pri stole so slávnou osobnosťou komparzistami. Ak sú celebrity ochotné, ľudia sa s nimi môžu porozprávať či vyfotiť a hlavne sa nemusia tlačiť dovnútra hlavným vchodom,“ dodáva Michal z MediaPro. Na otázku, aký bol Stanov najlepší komparz, odpovedá bez mihnutia oka, že tie seriálové v Pod povrchom a V ordinácii v ružovej záhrade. „V tej sme ešte s jedným chalanom hrali zdravoťákov, mali sme rýchlo tlačiť na takej polorozpadnutej posteli akože postreleného pána Vajdu, vedľa nás bežala pani Studenková a jej úloha v tom obraze bola, aby na nás kričala „Rýchlejšie chlapci, ponáhľajte sa.“..keďže pán Vajda bol v tom seriáli jej priateľ. No lenže kulisy boli malé, posteľ veľká a nebolo možné vytočiť sa s tou posteľou v úzkych kvázi chodbách nemocnice, tak nakoniec režisér pre úsporu miesta z tejto scény pani Studenkovú vyškrtol. A zahviezdili sme my. Ale takých príhod je veľmi veľa. No momentálne je pre mňa najlepšia šou Milujem Slovensko. Tú obľubuje aj tretiačka Mária, ktorá rada chodievala aj na Legendy popu.

Odmeny za komparz v eurách ( orientačne)

Milujem Slovensko 20
Modré z Neba – 16,50
5 proti 5 – 25
Súdna sieň – 16,50
Adela Show – 13
Legendy Popu – 10
Nikto nie je dokonalý – 23
Riskni Milión – 20
Kto hovorí pravdu – 13

Na aký komparz sa oplatí ísť?
Mnohí považujú komparz za spôsob získania peňazí bez väčšej námahy, veď sedieť a tlieskať je také jednoduché. To, že občas ide naozaj do tuhého, potvrdzuje relácia Modré z neba. Natáča sa od rána do večera po dve časti. Za málo peňazí sedíte v horúcom štúdiu občas aj viac než 10 hodín a ste svedkami nepríjemných situácií, za ktoré je zodpovedný moderátor programu a ktoré nepôsobia práve najlepšie na psychiku. Opakom je však show RTVS Milujem Slovensko, kde na rozprúdenie zábavy dostane hneď na úvod menšie povzbudenie v podobe aperitívu. Počas natáčacieho dňa (dve relácie) sa naozaj zabavíte, zatancujete si a ešte sa aj zasmejete za celkom dobrý finančný obnos. Najlepšie sa dalo zarobiť na príprave show Česko-Slovensko má talent. Počas nacvičovania a finálových kôl sme štábu pomáhali ako „standini“. Naša práca spočívala v tom, že sme sa tvárili, že sme porota alebo moderátori. Videli sme prípravu show, rozprávali sme sa s produkčnými či finalistami a úžasne sme sa zabavili. A ešte si aj naše peňaženky prilepšili o 45 eur za jeden deň.