Nie je to tak dávno ako som sa s hrôzou pozeral na prvý deň v týždni a v duchu šomral, na čo som sa to dal. A to ani nehovorím o pocitoch, keď som sa zo školy na privát vracal pri svite mesiaca. Rozhodne vám nie je čo závidieť, prváci. Tento rok to máte dokonca ešte nabitejšie. Šesť po sebe idúcich dvojhodinových prednášok bez väčšej prestávky na obed je skutočne dosť. Ale treba to brať aj z tej lepšej stránky. Celý prvý ročník je spolu v jednej miestnosti približne dvanásť hodín. Podľa mňa neexistuje lepšia príležitosť ako sa navzájom spoznať. Dokonca si myslím, že celý rozvrh je takto spravený práve za účelom zblíženia sa. Takže žiadne vymeškávanie alebo ulievanie sa z prednášok, ale hor sa spoznať kopu super ľudí. A nebojte sa prváci, čoskoro bude vyučovanie oveľa pestrejšie a zaujímavejšie. Prešli sme si tým všetci a navyše vám zvyšok týždňa závidí celá škola.